Tập huấn kiến thức về quản lý chất lượng Bệnh viện

Tập huấn kiến thức về quản lý chất lượng Bệnh viện, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác,...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Trung Tâm Giáo Dục Việt thuộc Hệ Thống giáo Dục Việt (GDV) mở lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng trên toàn quốc. Trung Tâm Giáo Dục Việt khai...

KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT GIAO DỊCH MỘT CỬA – GIAO DỊCH VIÊN 

Trung Tâm Giáo Dục Việt thuộc Hệ Thống giáo Dục Việt (GDV) mở lớp kỹ thuật giao dịch một cửa-giao dịch viên trên toàn quốc. Trung Tâm Giáo Dục Việt...