Tuyển Sinh Lớp Nghề Vận Hành Máy Công Trình-Học Tại Học Viện Đào Tạo ViNaEdu-Cấp Chứng Chỉ Khi Kết Thúc Khóa Học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

Tên ngành, nghề đào tạo: Vận hành máy xây dựng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên

Có đủ sức khỏe để học tập

Thời gian đào tạo: 03 tháng.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

 MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghềnghiệp:

Kiến thức:

 • Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phậncủa máy xây dựng.
 • Nêu được phương pháp sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản, khắc phục hư hỏngthông thường của máy xây dựng.

Kỹ năng:

 • Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất
 • Thực hiện đúng quy trình công nghệ của từng bài thựchành.
 • Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 • Chăm sóc bảo dưỡng kỹ thuật máy đúng theo định kỳ. Phán đoán kịp thời vàkhắc phục được những hư hỏng thông thường của máy xây dựng khi làm việc.
 • Thao tác, sử dụng máy đảm bảo an toàn cho người và thiếtbị.

Thái độ:

 • Thực hiện làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho bản thân và môi trường xung quanh, tiết kiệm được nguyên vật liệu cho côngtrình.
 • Tham gia học tập nghiêm túc các môn lý thuyết và thực hành tay nghề đầy đủ trong quá trình đào tạo.
 • Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, trung thực của học

Cơ hội việc làm:

 • Đào tạo các học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, công ty
Tuyển Sinh Lớp Nghề Vận Hành Máy Công Trình Và Máy Xây Dựng-Học Tại Học Viện Đào Tạo ViNaEdu-Cấp Chứng Chỉ Khi Kết Thúc Khóa Học
Tuyển Sinh Lớp Nghề Vận Hành Máy Công Trình Và Máy Xây Dựng-Học Tại Học Viện Đào Tạo ViNaEdu-Cấp Chứng Chỉ Khi Kết Thúc Khóa Học

THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian đào tạo: 03tháng
 • Thời gian học tập: 12tuần
 • Thời gian thực học tối thiểu: 300giờ
 • Thời gian ôn kiểm tra kết thúc các mô đun và thi tốt nghiệp: 11 giờ, trong đó thitốt nghiệp: 08 giờ.

Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 300giờ
 • Thời gian học lý thuyết: 85giờ
 • Thời gian học thực hành: 215giờ

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

 

Số TT

 

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)
 

Tổng số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành (bài tập) Ôn, kiểm tra
MĐ 01 Khái niệm chung và phân loại máy xây dựng 15 15 0
MĐ 02 Các dạng máy xây dựng thông dụng 40 15 15
 

MĐ 03

 Cấu tạo tổng thể máy xây dựng 45 20 25
MĐ 04 Đặc tính kỹ thuật của máy xây dựng 84 20 64
MĐ 05 An toàn lao động trong vận hành máy xây dựng 20 05 15
MĐ 06 Thực tập vận hành máy xây dựng 85 85

Thi tốt nghiệp

11 11

Cộng

300 85 204 11

Đối tác của chúng tôi